Fries Media Centrum

Fries Media Centrum

Het Regionaal Fries Media Centrum is een sterk verbindende netwerk organisatie. Een zo eenvoudig mogelijk fundament voor structurele samenwerking tussen NDC Mediagroep en Omrop Fryslân, die moet bijdragen aan de kwaliteit, pluriformiteit en vernieuwing van de informatievoorziening in Friesland. Het Fries Regionaal Mediacentrum heeft een open karakter en moet op termijn ook andere mediaorganisaties en ongebonden media-producenten faciliteren.

Met het lanceren van de site www.nijs.frl is het eerste platform gecreëerd waarop de structurele samenwerking daadwerkelijk zichtbaar wordt. Het platform wordt de komende jaren in een onomkeerbaar proces gefaseerd uitgebouwd.

Eenheid in verscheidenheid is als een van de uitgangspunten van het Fries Regionaal Media Centrum gedefinieerd. Bestaande media gaan niet op in een Fries Regionaal Mediacentrum, maar werken er in samen met behoud van het eigen onderscheidende merk. Het Fries Regionaal Mediacentrum draagt bij aan sterke journalistieke profielen van het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân.

Bij de lancering van NIJS.FRL vormt dat de basis. Nieuwsstromen vanuit de merken komen samen. NIJS.FRL biedt in één oogopslag het belangrijkste Friese nieuws.

In de eerste fase na de lancering wil het platform al meer zijn dan een handig nieuwsportal. Bij grotere nieuwsonderwerpen maakt de redactie dossiers vanuit de nieuwsstromen van de merken. Bovendien wordt bij een aantal journalistiek-maatschappelijke thema’s gekozen voor samenwerking tussen de redacties en gewerkt met multidisciplinaire teams.

Nijs.frl richt zich met name op de doelgroep die de huidige merken nu niet of onvoldoende bereiken. Nieuwsconsumenten die niet een directe relatie met de huidige nieuwsmerken hebben. Nijs.frl moet op termijn een plaats worden voor experimenten die niet onder de vlag van bestaande nieuwsmerken te maken en publiceren zijn. Een plek voor nieuwe initiatieven en innovaties, het verkennen van andere journalistieke genres. Niet als doel op zich, maar om mensen die wonen, werken en leven in deze regio te bereiken en verbinden.

– Projectleider Fries Media Centrum –