Culturele hoofdstad van Europa

Culturele hoofdstad van Europa

 

Vanaf 1985 wordt ieder jaar door het Europees Parlement een culturele hoofdstad van Europa gekozen. Sinds 2001 mogen in jaarlijks zelfs twee Europese steden zich afficheren als Culturele Hoofdstad. Het Europees Parlement streeft er naar om met de aanwijzing van Culturele Hoofdsteden de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen. Het Parlement hoopt er daarmee aan  bij te dragen dat de burgers van de Europese Unie elkaar beter leren kennen.

Leeuwarden-Fryslân 2018 grijpt de unieke kans aan om zich in Europa te laten zien, om ervaringen uit te wisselen met andere Europese steden en regio’s en onze provincie een blijvende economische en maatschappelijke impuls te geven.

De organisatie van Culturele Hoofdstad beschouwt zich zelf als een regiegroep, die richting geeft en stuurt op de uitgangspunten die in het Bidbook zijn vastgelegd, maar in de uitvoering veel overlaat aan de ‘Mienskip’.

Die keus is ingegeven door de hoop en verwachting dat Culturele Hoofdstad 2018 daarmee ook een blijvende verandering in economisch en maatschappelijk opzicht in de regio teweeg gaat brengen.

De NDC mediagroep verbindt zich als prominente en innovatieve media- en communicatiepartner aan CH2018. Vernieuwing en versterking van het productportfolio van de NDC mediagroep moet in de sfeer van creatief en innovatief denken rond Culturele Hoofdstad op gang komt. Onder andere door het scheppen een platform op het gebied van cultuur en uitgaan, recreatie en toerisme. Meertalig, in brede samenwerking met marktpartijen en een met businessmodel gebaseerd op advertising, ticketing, merchandising.

Maar ook de vorming van een participerende redactie waarin het innovatief vertellen van verhalen centraal staat, maakt onderdeel uit van het project.

– Extern projectleider voor NDC mediagroep –