Sorry, geen Tweets zijn gevonden.

Siebe-Annema-foto

Over Siebe Annema

Siebe Annema heeft jarenlange ervaring op het gebied van media, marketing en communicatie. In uiteenlopende rollen: als aanjager op de werkvloer, als manager en directielid. Leidend in projecten, aanjagend in creatieve processen, bij het maken van strategische marketing- en/of communicatieplannen, bij presentaties voor een groot en klein publiek.

 

Hoe hij werkt, verhaalt, schrijft, weerspiegelt wie hij is en waar hij voor staat. Natuurlijk, overtuigend, met humor, nooit afstandelijk, wars van onbegrijpelijke taal, als aanvoerder maar tegelijk als speler in het team, enthousiasmerend, energiek, oplossingsgericht. Boven alles: verbindend.

Media

In een snel en ingrijpend veranderende wereld, zijn media onontbeerlijk als het cement van de samenleving.

Marketing

Een onderscheidende boodschap is de sleutel tot succes in een transparante markt.

Communicatie

We communiceren meer dan ooit tevoren, maar begrijpen we elkaar ook nog.

Projecten

Media, marketing en communicatie lopen als een rode draad door de projecten waaraan ik werk. Projecten die betrekking hebben op ontwikkelingen in of tussen mediabedrijven of veranderingen in het portfolio of het businessmodel van mediaorganisaties.

 

Maar ook projecten waarvan het succes in belangrijke mate afhankelijk is van de juiste positionering, een goede marketing- en mediastrategie en overtuigende communicatie.

 

Een overzicht van de meest in het oog springende projecten.

Bekijk alle projecten